Contact & Boeken

Silver Note Studios

Aalsmeerderweg 283-23
1432 CN Aalsmeer

Boeken

Anthony Marck Amirkhan
0297-360 720
06-39 64 22 28
anthony@silvernote.studio

Lees hier het gebruikers- en huurdersreglement van de Silver Note Studio te Aalsmeer.
370-2020-02-05 Reglement gebruik Silver Note Studios

Voor meer gedetailleerde en actuele informatie verwijzen wij u graag naar:
www.note.studio

Covid 19

Lees voor uw bezoek aan onze studios a.u.b. eerst de maatregelen m.b.v. het Coronavirus.

Belangrijke maatregelen na 2 juni

De lessen zijn eigenlijk al begonnen. En de afgelopen weken ging dat best goed. Nu er wat meer “mag” willen wij de maatregelen die vanaf nu gelden nog even benadrukken.

 • Probeer beneden in de wachtruimte of in de auto op de leerling te wachten.
 • Was bij binnenkomst uw handen.
 • Raak zo min mogelijk deurklinken aan.

Maatregelen die nog steeds van kracht zijn

 • Wij verzoeken alle klanten met ernstige verkoudheidsverschijnselen en/of het vermoeden van een Corona-besmetting de muziekschool of oefenruimte niet te bezoeken.
 • Bij constatering van een besmetting bij u, of een van uw gezinsleden, verzoeken wij u ons dit direct te laten weten op 0297 360 720
 • Als er bij een bezoeker  een coronabesmetting is geconstateerd zullen wij de muziekschool of studio direct voor 2 dagen Alle klanten zullen hier dan met spoed over geïnformeerd worden. Na 2 dagen is een eventueel besmettingsgevaar geweken en achten wij de locatie weer geschikt voor de lessen.
 • Een docent bij wie een Corona-besmetting is geconstateerd zal, conform het landelijke protocol, 14 dagen in quarantaine blijven. Alle lessen van die docent zullen dan gedurende die 14 dagen komen te vervallen. In dat geval zijn de standaard voorwaarden t.a.v. lesuitval van toepassing.
 • ‍Uiteraard volgen wij ter voorkomen van besmetting alle richtlijnen van het RIVM.

Wij verzoeken u met klem onderstaande de adviezen op te volgen

 • Schud geen handen en voorkom ander lichamelijk contact zoveel mogelijk
 • Houd in de openbare ruimtes voor zover mogelijk afstand van elkaar.
 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes.
 • Was altijd je handen voordat je naar de les gaat.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
 • Handalcohol of alcoholgel gebruik je alleen als er geen handenwasgelegenheid is en je handen niet zichtbaar of niet voelbaar vuil zijn.